BoligNyt, december 2021

Varmeregnskab
Som tidligere meddelt lavede Brunata i forbindelse med udskiftning af radiatormålere en række fejl i forbindelse med registreringen. Bestyrelsen har gentagne gange rykket for en afslutning på sagen. Brunata har nu givet besked om, at der skal udarbejdes et nyt varmeregnskab. Der kan være afvigelser i forhold til det tidligere fremsendte regnskab, hvorfor nogle andelshavere vil opleve at modtage en ekstraregning, mens andre muligvis får penge tilbage. Vi har bedt Brunata om at redegøre over for foreningen, hvordan fejlene er opstået, og hvad den videre proces bliver.

Politianmeldelse
Bestyrelsen er af en andelshaver blevet politianmeldt med påstand om mandatsvig i forbindelse med altanprojektet. Bestyrelsen har hyret en advokat, som varetager sagen på vores vegne. Vi orienterer om sagens videre gang i det nye år.

Røgalarmer
Der blev i maj måned udskiftet røgalarmer i foreningen. Alarmerne er for nyligt blevet serviceret. Der har været flere fejlalarmer på køkkentrappen i Bodilsgade 3.  Vores samarbejdspartner på området er opmærksom på fejlene og vil udskifte alle alarmer på adressen, hvis problemerne fortsætter.  Oplever man andre fejlalarmer i foreningen, bedes det meddelt til bestyrelsen@bfsb.dk.

Nøglebrikker
Beboere, som mister en nøglebrik, skal straks meddele det til bestyrelsen. Vores nøglesystem dækker hele foreningen, derfor skal mistede nøglebrikker deaktiveres øjeblikkeligt, så uvedkommende ikke får adgang til opgange mv. Send en mail, hvis uheldet er ude.

Første kontortid i det nye år er mandag den 17. januar 2022 kl. 18-19. Fremmøde skal grundet corona meddeles i forvejen pr. mail.


Rigtig glædelig jul og godt nytår!

Vh,

Bestyrelsen