BoligNyt – December 2022

Kære andelshavere

Hermed årets sidste nyhedsbrev med nogle praktiske oplysninger og information til dagligdagen. Vi takker for året der er gået og håber på et fortsat godt samarbejde.

Facadeprojekt

Projektet blev godkendt på ekstraordinær generalforsamling
den 02.11.2022. Byggerådgiver er i gang med at indhente tilbud hos entreprenør. Vi forventer arbejdet begynder i midten af 2023 og der vil komme mere info om dette, når vi nærmer os.  

Ny administrator

Til den ekstraordinær generalforsamling den 02.11.2022 blev der stemt en ny administrator til vores forening, som tiltræder fra den 01.01.2023. Den nye administrator hedder Øens Ejendomsadministration (Øens) https://oadv.dk/ejendomsadministration/ .

Husleje opkrævningen til januar vil komme via et indbetalingskort også selvom man i dag betaler husleje via PBS normalt. Dette skyldes at vi skifter administrator.

Brunata – Varmeregnskab

Regnskabet for 2020/2021 og 2021/2022 er afsluttet. Opkrævningen vil forekomme i december 2022 fra Cobblestone og januar 2023 fra Øens.

Vaskeriet 

Vaskeriet har været udfordret i år med mange reparationer og bestyrelsen er i gang med at se på mulighederne for at få nye maskiner. 

Storskrald rum er klar i starten 2023

Storskraldsrummet er ved at være klar i gennemgangs-

porten ved Erik Ejegods Gade 2, hvor det vil være muligt at stille forskellige former for storskrald. Se vejledningen til hvad der skal stilles i storskraldsrummet.

Hjertestarter 

Vi har søgt støtte hos TrygFonden for, at få sat en hjertestarter op ud mod gaden i Erik Ejegods Gade. Vi fik desværre et afslag på dette og vi vil nu selv undersøge mulighederne for indkøb af en hjertestarter på foreningens regning.  

Ordinær generalforsamling i 2023

Datoen for den næste ordinær generalforsamling er allerede fastlagt og det bliver den 25.04.2023 hos Scandic Hotel i Sydhavnen.  

Bestyrelsen holder juleferie

Sidste kontordag i år er den 19. december og kontoret er åben igen den 30. januar 2023.

Bestyrelsen ønsker alle
en God Jul og et Godt Nytår