BoligNyt, juni 2021

Vandtryk og vvs-installationer
Som varslet, lukkes der for det varme vand i perioden 29. juni til og med 1. juli 2021. Alle dage fra 08.30 til 16.00. Årsagen til, at der lukkes i tre dage, er, at der denne gang ikke blot er tale om et almindeligt rør-skyl.

Foreningen har behov for udskiftning af samtlige ventiler til stigestrenge på det varme vand til alle 10 opgange. Vi kender ikke den præcise arbejdsgang hos Guldager, men vi forventer, at de tager én stigestreng ad gangen. Hvilken, og hvornår, afhænger af, hvad der er bedst for deres arbejdsgang. Derfor er der afsat tre dage til projektet. Formålet med processen er at sikre, at forbedre vandtrykket samt temperaturen på det varme vand. Begge dele er der med jævne mellemrum udfordringer med i foreningen.
Du finder en vejledning i at rense dine armaturer på foreningens hjemmeside: http://bfsb.dk/vandtryk-rens-armaturer/

Generalforsamling
Vi afholder ordinær generalforsamling med fysisk fremmøde mandag den 6. september 2021 på Scandic, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV. En formel indkaldelse fra administrator følger.

Husorden og hensyn til andre
Vi skal endnu en gang opfordre alle beboere til at overholde husorden og vedtægter, som bl.a. har regler for musik/fester, adfærd og ophold på altanerne samt fællesarealerne. Husk også gerne at tømme vaskemaskiner og tørretumblere, når de er færdige med at køre.

Fysisk fremmøde på kontoret
Der er åbent for fremmøde på kontoret mandag den 30. august 2021 kl. 18-19. Vi modtager meget gerne en mail på bestyrelsen@bfsb.dk, hvis man ønsker at drøfte specifikke emner, så vi har mulighed for at forberede os forud for fremmødet.

God sommer!