Vandtryk og rens af armaturer

Vores vvs-firma har konkluderet, at lavt tryk, især på det varme vand, desværre er et vilkår i foreningen, men der er flere forholdsregler, som man kan tage:

Husk at rense dine armaturer jævnligt. Gerne månedligt.
I køkken- og badeværelsesvask kan det være nok at pille pakningen af og skylle den fri for skidt.

Badeværelsets brusetermostat
Luk for vandtilførslen på bagtrappe og ballofix i badeværelset, og afmontér derefter blandingsbatteriet helt.
Rens filtre for snavs.
Hvis problemet primært er med det varme vand, kan man spule rørene igennem.
Dette gøres, mens blandingsbatteriet er taget af.
Hold en spand for varmtvandsrøret, og få en anden person til at tænde for vandet på afbryderhanen på bagtrappen.
Når vandet er klart og uden snavs, lukkes der på afbryderhanen, og blandingsbatteriet kan monteres igen.
Herefter kan der åbnes endeligt for afbryderhanen.

Hovedafbryderen til vandet til den enkelte lejlighed findes på rørene på bagtrappen. Der skal også være en ballofix, der afbryder vandtilførslen til det enkelte armatur.

Massér termostaten fra minimum til maksimum med vandet tændt hver 14. dag for at vedligeholde kartouchen (indmaden) i blandingsbatteriet.
Hvis vandet er koldt med termostaten på max, skal blandingsbatteriet afkalkes eller skiftes for andelshavers regning.

Selvom man afkalker blandingsbatteriet jævnligt, bliver kartouchen ødelagt med tiden, det samme gør sig gældende for brusehovedet. Man kan derfor med fordel skifte blandingsbatterier og brusehoveder med få års mellemrum.

Kommer der slet ikke vand ud af blandingsbatteriet, når termostaten står på max, ligger fejlen i rør eller målerfilter.  Send i så fald en mail til bestyrelsen.